Dienstvoorwaarden Podcast aflevering 

VOORWAARDEN OPDRACHT

Bij akkoord verklaart u de opdracht tot reservering van een aflevering van de De Informatieve Podcast geproduceerd door Chok Company af te nemen. Op basis van hieronder vermelde voorwaarden, de totaalprijs en alsmede met inachtneming van de toepasselijke algemene voorwaarden van Chok online marketing, welke te zien zijn op de website. 

Chok company is verantwoordelijk voor de productie van de podcast. Wij 

VOORWAARDEN WERKWIJZE

– Wij sturen vooraf een digitaal document op waarin u duidelijk kunt aangeven waar we het over gaan hebben en waar de redactie rekening mee moet gaan houden. 

– De redactie zal contact opnemen om de inhoud van de podcast te bespreken. Deze onderwerpen zullen passend zijn binnen de podcast, en hierbij ook als definitief worden beschouwd. De producent is verantwoordelijk voor het format en alle uitingen daarbinnen.

– De redactie zal telefonisch contact opnemen om één opnamedatum bespreken.

– Na de opnames worden de gemaakte beelden gemonteerd en ontvangt u hiervan een preview (Indien noodzakelijk, kunnen er éénmalig aanpassingen worden gedaan).

– Opnames van het bedrijf voor de intro, achtergrond beelden  zijn gebaseerd op maximaal één locatie in Nederland. 

– Na de opnames, wordt de podcast verspreid op verschillende kanalen (Dipcast website, Spotify, Google podcast, Apple Podcast, Radio Public, Soundcloud ). Chok company is verantwoordelijk voor de distributie van de podcast.

-Na uitzending zal de podcast verspreid  en gepromoot worden op social media.

360 opnames

VOORWAARDEN OPDRACHT

Bij akkoord geeft u opdracht aan Chok Company om 360-graden opnames te maken van uw pand, terrein, producten en werkgebied. U verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor de inhoud die Chok Company vastlegt en in beeld brengt. Chok Company draagt zorg voor de correcte uitvoering van de opdracht en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het proces, indien dit noodzakelijk is voor de veiligheid van het personeel en de kwaliteit van het eindproduct.

VOORWAARDEN WERKWIJZE

– Voordat we opnamen worden gemaakt wordt besproken hoeveel kamers er gefotografeerd moeten worden en om hoeveel fotos het gaat. 

– Wij zullen opnames maken op een gewenste locatie in Nederland.

– Na de montage hosten wij de beelden en dan daarbij geven wij de mogelijkheid dit op uw eigen website te plaatsen. 

Let op!

  1. Er worden extra kosten in rekening gebracht als er meer dan 3 kamers gefotografeerd moeten worden 
  2. Het eerste jaar is gratis. Na dit jaar vragen wij per jaar 25 euro voor het hosten van de rondleiding.